GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Článek 1
Ochrana osobních údajů při používání tohoto webového portálu se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – GDPR, dále jen „nařízení“) a příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek 2
Správcem podle nařízení je HCORE production s.r.o., IČ 24734896, se sídlem Kovanecká 2390/3, 190 00 Praha 9. Pro kontaktování správce je možné využít e-mailovou adresu info@hicz.cz nebo telefon +420 736 606 793.

Článek 3
Subjektem údajů podle nařízení je každá osoba, která v rámci používání tohoto webového portálu sděluje správci své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy nebo komunikace se správcem. V případě neposkytnutí příslušných osobních údajů není možné realizovat přes tento webový portál žádnou objednávku.

Článek 4
Správce při zpracovávání osobních údajů postupuje pouze v souladu se souhlasem uděleným subjektem, a to tak, aby byla zajištěna veškerá práva subjektu garantovaná nařízením a aby v maximální možné míře zamezil jejich neoprávněnému nebo protiprávnímu zpracování. Správce zavedl pro zabezpečení osobních údajů vhodná technická a organizační opatření.

Článek 5
Správce zpracovává osobní údaje jen v takové míře, jaká je přiměřená pro jeho činnost, tedy zejména pro realizaci smluvního vztahu, který se subjektem uzavírá, a pro komunikaci ohledně tohoto smluvního vztahu. K marketingovým účelům (zejména zasílání informačních zpráv s nabídkami) může správce použít kontaktní údaje subjektu jen v případě, že subjekt udělil výslovný souhlas. Správce nemá právo předat osobní údaje jinému subjektu, kromě případů zvlášť stanovených nařízením nebo zákonem.

Článek 6
Správce uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou pro realizaci smluvního vztahu se subjektem a následně v nezbytně nutném rozsahu pro další provozní účely (zejména účetnictví, pro případnou reklamaci nebo pro uplatnění práva z vad).

Článek 7
Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, správce je pak oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje pouze v takovém rozsahu, v jakém mu to umožňují právní předpisy bez souhlasu subjektu. Souhlas lze odvolat zprávou na kontaktní emailovou adresu správce nebo telefonicky.

Článek 8
Pokud se subjekt domnívá, že byla porušena jeho práva vyplývající z příslušných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz)

Chaty Roudná u Soběslavi

Rodinná dovolená v přírodě

Chata HICZ Luxuska

Chata Luxuska

Chata HICZ Provance

Chata Provence

Chata HICZ Rybářka

Chata Rybářka

Chata HICZ Klídek

Chata Klídek

Chata HICZ Bungalov

Chata Bungalov